Zāliena ierīkošana

  Zāliens ir ainavas pamatelements.

Zālienus iedala atkarībā no to:

funkcionalitātes:

 • košumzālieni (klasiskais mauriņš)
 • ceļmalu zālieni
 • puķu pļava
 • sporta zālieni
 • mākslīgais segums

ēncietības:

 • saulainas un sausas augsnes
 • saulainas un mitras augsnes
 • daļēji noēnotas, vidēji mitras augsnes
 • noēnotas un mitras augsnes
 • noēnotas un sausas augsnes

ierīkošanas tehnoloģijas: 

 • sētie zālieni
 • stiprinātie, sētie (nogāzēm, autostāvvietām)
 • hidrosētie (nogāzēm, izmanto lielām nogāžu platībām)
 • paklājzālieni

Atkarībā no zāliena tipa mainās zāliena sēklu maisījuma sugu sastāvs un izsējas normas. Lai nodrošinātu ilglaicīgi augstas kvalitātes konkrētiem apstākļiem piemērotu zālienu, tiek pagatavoti sēklu maisījumi.

Zālienu sēšanai sagatavo augsni 10-20cm biezā slānī. Tas ne vienmēr nozīmē, ka platībai jāuzved 10-20cm melnzemes, jānovērtē jau objektā esošās grunts granulometrisko un ķīmisko sastāvu, cik piemērots tas ir zāliena augšanai. Piemēram, puķu pļavas ierīkošanai var būt nepieciešams papildus iestrādāt granti, lai samazinātu barības vielu sastāvu.

Zālienu ierīkošanas pakalpojums sevī ietver:

Pamatnes planēšanu, melnzemi, melnzemes uzvešanu, izlīdzināšanu, sakņu, akmeņu un citu piemaisījumu izlasīšanu, blietēšanu, sēšanu, zāliena sēklu maisījumu, minerālmēslojumu un parasti arī pirmo pļaušanu.

Nereti pēc zāliena sadīgšanas, rodas iespaids, ka nezāļu ir vairāk kā zāliena stiebru, par to nevajag satraukties, jo bioloģiski viengadīgo nezāļu sēklas dīgst ātrāk par zāliena sēklām. Pēc pirmajām pļaušanas reizēm 90% nezāļu pazūd. Ar atlikušajām var cīnīties zālienu miglojot ar konkrētajām nezāļu grupām piemērotiem herbicīdiem.

Parasti iesakām:

 • Pļaut ne zemāk kā 3 cm augstumā, ar aprēķinu, ka vienā pļaušanas reizē nopļauj ne vairāk kā 1/3 zāle stiebru garuma
 • Pēc zāliena iesēšanas nelaistīt, ja to nevar nodrošināt regulāri līdz zāliena sadīgšanai
 • Nelaistīt ar dzelzs oksīdu pārbagātu laistāmo ūdeni (zāliens, bruģis un ēku fasādes iekrāsojas brūnas)
 • Reizi gadā veikt zāliena vertikulēšanu
 • Herbicīdu pielietošanu zālienu kopšanā uzticēt profesionāliem
 • Minerālmēslus izsēt ar tam speciāli piemērotām sējmašīnām
 • Nenovietot zālienā priekšmetus (plēves baseini, plāksnes u.tml.) ilgāk par 6-12 h, jo tad var rasties neatgriezeniski zāliena bojājumi.

  Radušies jautājumi?

hCaptcha

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā.

Kontakti

  Jelgava, Graudu iela 4a, LV 3001

  +371 29432512

 birojs@alejasprojekti.lv