Mulča

Iepriekš veicot pasūtījumu, uzņēmumā iespējams iegādāties priežu mizu mulču fasētu trīs frakcijās:

 • smalkā 0 – 20 mm;
 • vidējā 6 – 40 mm;
 • rupjā >40 mm.


Priežu mizu mulča ir organisks materiāls, kas tiek izmantots augsnes nosegšanai augu stādījumos, kā publiskajos apstādījumos, tā privātdārzos, lai:

 • aizkavētu nezāļu augšanu,
 • samazinātu herbicīdu lietošana nepieciešamību,
 • saglabātu augsnē mitrumu un aizkavētu tā zudumos iztvaikošanas procesā,
 • samazinātu augsnes temperatūru,
 • uzlabotu augsni,
 • samazinātu eroziju,
 • veicinātu augu augšanu un attīstību,
 • uzlabotu apstādījumu ainavisko veidolu.


Mizu mulča ir īpaši piemērota krūmu un ziemciešu dobju mulčēšanai, lēni sadaloties tā atdod augsnei organiskās vielas un paaugstina augsnes auglību. Speciālisti rekomendē mulču lietot optimāli 5-7 cm biezā slānī. Mazāks mulčas daudzums slikti ierobežo nezāļu augšanu, savukārt lielāks - kavē augu augšanu. Rupjākas frakcijas mulča lietojama koku un krūmu stādījumos, bet smalkākas - ziemciešu stādījumos.