Mulča

Iepriekš veicot pasūtījumu, uzņēmumā iespējams iegādāties priežu mizu mulču fasētu trīs frakcijās:

smalkā 0 – 20 mm;
vidējā 6 – 40 mm;
rupjā >40 mm.

Priežu mizu mulča ir organisks materiāls, kas tiek izmantots augsnes nosegšanai augu stādījumos, kā publiskajos apstādījumos, tā privātdārzos, lai:

aizkavētu nezāļu augšanu,
samazinātu herbicīdu lietošana nepieciešamību,
saglabātu augsnē mitrumu un aizkavētu tā zudumos iztvaikošanas procesā,
samazinātu augsnes temperatūru,
uzlabotu augsni,
samazinātu eroziju,
veicinātu augu augšanu un attīstību,
uzlabotu apstādījumu ainavisko veidolu.

Mizu mulča ir īpaši piemērota krūmu un ziemciešu dobju mulčēšanai, lēni sadaloties tā atdod augsnei organiskās vielas un paaugstina augsnes auglību. Speciālisti rekomendē mulču lietot optimāli 5-7 cm biezā slānī. Mazāks mulčas daudzums slikti ierobežo nezāļu augšanu, savukārt lielāks - kavē augu augšanu. Rupjākas frakcijas mulča lietojama koku un krūmu stādījumos, bet smalkākas - ziemciešu stādījumos.


Izcenojums (50l) - 

  • Smalkās fr. mulča - 1,90 EUR
  • Vidējās fr. mulča - 2,60 EUR
  • Rupjās fr. mulča - 3,60 EUR