Mulča

Organiskais un neorganiskais materiāls, kas tiek izmantots augsnes nosegšanai augu stādījumos, kā pilsētās, tā privātdārzos, lai:

 • aizkavētu nezāļu augšanu,
 • samazinātu herbicīdu lietošana nepieciešamību,
 • saglabātu augsnē mitrumu un aizkavētu tā zudumos iztvaikošanas procesā,
 • samazinātu augsnes temperatūru,
 • uzlabotu augsni,
 • samazinātu eroziju,
 • veicinātu augu augšanu un attīstību,
 • uzlabotu pilsētas un apstādījumu ainavisko veidolu.

Organiskās mizu mulčas ir uz augu valsti balstīts materiāls, kas ir īpaši piemērots krūmu un ziemciešu dobju mulčēšanai un lēni sadaloties atdod augsnei organiskās vielas un paaugstina augsnes auglību.

Speciālisti rekomendē mulču lietot optimāli 5-7 cm biezā slānī. Mazāks mulčas daudzums slikti ierobežo nezāļu augšanu un lielāks kavē augu augšanu.

Rupjākas frakcijas mulča lietojama koku un krūmu stādījumos, bet smalkākas  - ziemciešu stādījumos.

Mūsu apstākļos visbiežāk lietotie organiskie mulčas veidi, ko piedāvā mūsu uzņēmums ir fasētā priežu mizu mulčas trīs frakcijas:

 • smalkā 0 – 20 mm 
 • vidējā 6 – 40 mm 
 • rupjā, frakcija >40 mm.